วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พักที่เดียว เที่ยวทั่วทิศ พักที่อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   เขื่อนรัชชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นที่รู้จักกันในนามกุ้ยหลินเมืองไทย
 “สะพานแขวนวัดเขาพังและภูเขารูปหัวใจเทพพิทักษ์
 “หินพัดที่ธรรมชาติสรรสร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์
 “ผาสวนกวางฟาร์มเลี้ยงกวางนับร้อยตัว ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาและหน้าผาสูงชัน
 “เจดีย์เขาวงกตแห่งสวนพุทธราชาวดี
และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่รายล้อมอยู่รอบทิศ

----------------------------------------------------------

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เขื่อนเชี่ยวหลาน....(กุ้ยหลินเมืองไทย)

 เขื่อนรัชชประภาหรือ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายให้ฉายาว่า  กุ้ยหลินเมืองไทย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดในเขตอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนียภาพโดยทั่วไปภายในเขื่อนเชี่ยวหลานมีความงดงามแปลกตา  ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนที่สูงชันล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำกว้างใหญ่  ด้วยความลึกของระดับน้ำ ผสานกับสีของตะไคร้น้ำ ทำให้น้ำในเขื่อนมีสีเข้มเหมือนสีมรกต คล้ายน้ำทะเล ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมไปคล้ายกับภูมิประเทศที่เมืองกุ้ยหลินประเทศจีน จึงได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย"
 เขื่อนเชี่ยวหลาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก  อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี


---------------------------------------------------------

หินพัด อำเภอคีรีรัฐนิคม

 หินพัดก้อนหินมหัศจรรย์ขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงชัน โดยฐานของหิน ไม่แนบสนิทกับฐานที่ตั้ง สามารถมองทะลุผ่านได้ อันเป็นผลงานการสรรสร้างของธรรมชาติล้วนๆ ซึ่งไม่สามารถจะนับอายุได้
“หินพัด” อยู่ที่บ้านยวนสาว หมู่ที่ 13 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เขตอุทยานแห่งชาติเขาสก

----------------------------------------------------------
สะพานแขวนเขาพิทักษ์และภูเขาหัวใจ

   "สะพานแขวนเขาพิทักษ์" เป็นสะพานข้ามคลองพะแสง ซึ่งมีต้นทางมาจากเขื่อนเชี่ยวหลาน เมื่อข้ามสะพานแขวนนี้ไปยังฝั่งคลองอีกด้าน ก็จะเป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ มีผลไม้ต่างๆ ให้เลือกรับประทาน เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง มะพร้าว รวมทั้งทุเรียนคลองแสง จากต้นที่มีอายุนับ 100 ปี ในราคาอิ่มละ 100 บาท เท่านั้น
    "ภูเขารูปหัวใจ" เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ไว้อย่างงดงาม
   สะพานแขวนเขาพิทักษ์และเขาหัวใจ ตั้งอยู่ใกล้ๆเขื่อนเชี่ยวหลาน
---------------------------------------------------------

ผาสวนกวาง


  “ผาสวนกวาง” เป็นฟาร์มเลี้ยงกวางที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่ซึ่งมีกวางพันธุ์รูซ่าและกวางดาวอินเดียจำนวนนับร้อยตัว ให้คุณได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่สวนผลไม้ ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

  “ผาสวนกวาง” ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-------------------------------------------

สวนพุทธาวดีเจดีย์เขาวงกต

"สวนพุทธาวดีเจดีย์เขาวงกต" เป็นอีกหนึ่งสัญญลักษณ์แห่งความศรัทธาที่มีต่อศาสนา ซึ่งสร้างขึ้นอย่างสวยงาม บนพื้นที่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาและป่าไม้นานาพรรณ 
....ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นยวน อำเภอพนม ทางทิศใต้ของบ้านตาขุน
----------------------------------------------------------


  สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายเหล่านี้ วันเดียวคงเที่ยวไม่ทั่ว.